haven1
Roosendaal Keyzer is gespecialiseerd in maritieme, logistieke en commerciële aangelegenheden.

Specialisaties

Maritiem en transportrecht, algemeen handelsrecht, verzekeringsrecht en verbintenissenrecht zijn onze corebusiness. Maar ook vennootschapsrecht, aansprakelijkheidsrecht, douanerecht en IT-recht zijn voor ons vertrouwd terrein.

haven, logistiek, opslag

Roosendaal Keyzer Advocaten is sterk verbonden met de Antwerpse haven en alle aanverwante activiteiten. Het spreekt dan ook voor zich dat onze cliënteel zich vaak in de maritieme en logistieke sfeer bevindt. Verzekeringsmaatschappijen en -experts, P&I-vertegenwoordigers, rederijen, naties en goederenbehandelaars, traders en leveranciers, enzovoort. Allemaal rekenen ze op ons om hen door transportkwesties, aankoop-verkoopgeschillen en verzekeringsdossiers te loodsen.

Juridisch advies en bijstand

Juridisch advies in de ruime zin neemt een steeds prominentere plaats in. Dagelijks doen cliënten een beroep op onze gespecialiseerde kennis. Niet alleen om de juiste strategie te bepalen, maar ook om geschillen te voorkomen of te beperken. Zo schakelen bedrijven ons in voor de redactie van sluitende contracten. Wanneer het toch tot een geschil komt, staan wij de cliënt met raad en daad bij in de procedure voor de rechtbank. Indien dat mogelijk is en de cliënt er baat bij heeft, dan sturen we aan op een eventuele minnelijke regeling.